Chính sách chung» Chính sách đổi hàng

Chính sách đổi tra

06-11-2015

 Trường hợp khách hàng muốn hoàn trả sản phẩm, hai bên sẽ bàn bạc tìm hiểu lý do và công ty có thể hoàn lại 100% tiền cho khách hàng nếu sản phẩm có chất lượng kém so với sản phẩm cùng loại

In trang này